היתה בעיה בפורום?

by אילן, Tuesday, September 21, 2010, 12:51 (3536 days ago)

הי ערן

ניסיתי להכנס לפורום מס\' ימים וללא הצלחה, נראה לי שהייתה איזושהיא בעיה טכנית. רציתי לשאול אם אתה מטפל בפריצות דיסק? קיבלתי הפניה מהאורטופד שלי בת\"א להתחיל פיזיותרפיה ואני לא סומך על הליצנים בקופ\"ח, עשיתי שם פעם פיזיותרפיה לברך ובוא נגיד שחוץ מחשמל לא עשו לי כלום.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum