hallux valgus

by דנה, הרצליה, Sunday, September 12, 2010, 14:57 (3548 days ago)

שלום ערן

שמי דנה, אני בת 30. כבר הרבה שנים יש לי מעין בליטה מוזרה כזו בשתי כפות הרגליים ליד הבהונות. זה מעולם לא הפריע לי מבחינת כאבים אלא רק מבחינת האסתטיקה. זה ממש לא יפה.
אורטופד קרא לזה בשם המוזר הזה שרשמתי למעלה ואמר שניתן לעשות ניתוח בכדי לתקן את הבעיה. אני קצת חוששת עי אני כן מתעמלת בשיעורי אירובי וריצה ולמעט העניין האסטטי זה לא מפריע לי. אתה מכיר את הניתוח הזה? מה לדעתך כדאי לעשות?

תודה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum