ברכיים

by ערן רשף, Wednesday, August 25, 2010, 08:46 (3563 days ago) @ שיר

הרצועה| מגן שאת מדבר עליו אכן נועדה להוריד את המתח מגיד הפיקה והיא אמצעי נפוץ ברפואת ספורט. אני אישית חושב שאם קיימת אפשרות לחבוש את המקום עם טייפינג זה יותר אפקטיבי. יחד עם זאת, הייתי ממליץ לך ללכת לבדיקה מסודרת אצל פיזיותרפיסט כדי לראות האם קיימים מס\' גורמים שמשפיעים על הופעת הכאב הזה (אגן, מנח קרסול, קיצור ו|או חולשת שרירים)


בהצלחה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum