כאבים

by דניאל @, Wednesday, August 18, 2010, 10:44 (3574 days ago)

מזה מס\' חודשים יש לי כאבים בצד החיצוני של הברך בעת ביצוע מאמץ ( ריצה) ולעיתים אף במנוחה.
בדיקות הדמיה ( רנטגן, אולטרה סאונד, מיפוי עצמות), לא הדגימו שום ממצא).מה יכול להיות הגורם ואיך לדעתך מטפלים?


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum