פריקת ושבר בקרסול

by ערן רשף, Sunday, August 01, 2010, 14:46 (3590 days ago) @ אבי

רוב הסיכויים שהקרסול יהיה נפוח ותהיה ירידה משמעותית בטווח התנועה, הכוח והיציבות. כמובן גם כאבים עלולים להיות בגלל הגורמים שציינתי. החדשות הטובות הן שניתן לטפל בכך. עליך להתחיל סדרת טיפולי פיזיותרפיה אינטנסיביים לשיפור כל הגורמים שצויינו שישלבו טיפולים מנואלים (ידניים), הרבה תרגילי שיווי משקל ויציבות ותרגילי גמישות וטווחי תנועה. ניתן גם להשתמש בטיפולים בכל מיני עזרים (טיפולי אלקטרותראפיה לדוגמא) וחשוב מאוד- חבישות להקלת עומס ולתמיכה.

בהצלחה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum