קרע בACL

by ערן רשף, Tuesday, July 06, 2010, 06:27 (3617 days ago) @ דניאל

הגיל בהחלט משנה אבל לא רק לבדו. ככל שהגיל מבוגר יותר והמנותח המיועד מאומן פחות, סיכויי השיקום אחרי הניתוח פוחתים. לדעתי רצוי שתנסה לפני שאתה מחליט לעבור ניתוח, סדרה של טיפולי פיזיותרפיה שתכלול, כמו שכתבתי בכתבה, חיזוקים לכל שרירי הגפה התחתונה והבטן, תרגילי שיווי משקל ויציבות, מתיחות אם צריך ותנועתיות תוך מפרקית. אחרי סדרת הטיפולים תבחון שוב את כל הסימפטומים שתיארת (בהתייחס לתדירות, עוצמה וכד\') בכדי להגיע להחלטה.

בהצלחה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum