תוספי תזונה

by אלי נתן, Friday, March 20, 2009, 23:11 (4027 days ago)

אהלן ערן
אני מתאמן בחדר כושר כבר 4 חודשים ורציתי לדעת אם כדאי לקחת חלבונים אחרי אימון.המדריך אמר לי שכן. אני מתאמן אינטנסיבי ואוכל הרבה בשר.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum