עקמת

by ערן רשף, Wednesday, June 23, 2010, 06:53 (3630 days ago) @ שמואל

בעקרון לא. חוץ מהעניין האסטטי, זה לא אמור להגביל את הנשימה או ליצור סיבוכיםץ אתה יכול להירגע :-)


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum