כאבי ראש

by ערן רשף, Sunday, June 13, 2010, 00:03 (3640 days ago) @ אורית

זה בהחלט יכול להגיע מהצוואר, בין אם זה שורש עצב שמקרין לראש, בעיה מפרקית או מתח שרירי מוגבר. כל אלו יכולים לגרום לכאבי ראש. אם אכן רופא המשפחה שלך שלל שמדובר במשהו בראש, בקשי הפניה לפיזיותרפיה או גשי בצורה פרטית לאבחון וטיפול


בהצלחה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum