כאבי ראש

by אורית, Saturday, June 12, 2010, 19:14 (3640 days ago)

הי ערן

אני עו\"ד בת 32 מהמרכז. כבר שנה שיש לי מיגרנות נוראיות. אמרו לי שזה יכול להגיע מהצוואר. זה הגיוני? נוירולוגים בדקו אותי ואפילו עשו לי סי.טי ראש ולא מצאו כלום. אם זה מהצוואר, מה אפשר לעשות?


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum