פריקת פיקת הברך

by ערן רשף, Saturday, May 22, 2010, 13:35 (3658 days ago) @ יולי

אני מסכים איתך שבמצב הנוכחי יש הרבה יותר מה לעשות מרק אלקטרו-תראפיה ותרגיל אחד של חיזוק.
בעת פריקת הפיקה (וכמו כן טראומות חרות לברך) במיוחד נחלש שריר הvastus medialis מקבוצת שרירי הארבע ראשי. שריר זה תומך ומייצב את הפיקה בעת תנועתה. לאחר פריקה חשוב מאוד לחזקו והתרגיל שאת עושה בקופ\"ח, זוהי מטרתו. זוהי הסיבה לדלדול השרירים שאת רואה בירך. בגלל חולשתו, הפיקה במגמה לפריקה לאטרלית (החוצה) מה שגורם לתחושה שלך של חוסר היציבות בברך, בנוסף לחוסר השליטה בברך הנגרם עקב פגיעה בחיישני תנועה (פרופריוסנסורים).
אני מקווה שתביני שלא יהיה זה מקצועי מצידי להעביר דרך המדיה תכנית שיקום לפציעה כזו. בקווים כלליים בלבד אומר שחשוב לחזק את כל שרירי הגפה התחתונה, הבטן והישבן, לבצע תרגילי שיווי משקל, העמסה הדרגתית על הרגל ותמיכה של טייפינג ע\"י המטפל שלך.
קיימות גם אופציות ניתוחיות אבל כדאי למצות קודם את האופציות השמרניות.

בהצלחה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum