נקע בקרסול

by ערן רשף, Friday, May 07, 2010, 07:15 (3677 days ago) @ יאיר

גש מיד לאורטופד שישלח אותך לצילום הקרסול כדי לשלול שבר תלישה. הרצועה שבד\"כ נפגעת יותר בנקע נפוץ מתחברת אל החלק התחתון של עצם השוקית (פיבולה). בנקע חזק מאוד, הרצועה עלולה אפילו לתלוש חתיכה מהעצם. אני לא אומר שזה המצב כרגע אך זה בהחלט מחשיד. אם אין שבר, רצוי לעשות בדיקה כגון מיפוי עצמות או אמ. אר.איי כדי לשלול קרע ברצועה או נזק מפרקי אחר בקרסול. בכל מקרה, אל תשב בבית בחוסר מעש וגש לבדוק את העניין.


בהצלחה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum