קרע אורכי בגיד הפרונאוס ברוויס

by ערן רשף, Monday, December 09, 2019, 08:19 (292 days ago) @ isabari

זה לא יהיה אחראי לתת הנחיות לאימונים או פעילות דרך מדיה מבלי לבדוק מה המצב, כאב, תפקוד, יציבות ואלמנטים נוספים כגון מתי הייתה הפציעה, מה הרקע והאם רקמות אחרות נפגעו.

אשמח להיפגש עמך ולבדוק את הנושא

בברכה

ערן רשף


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum