קרע אורכי בגיד הפרונאוס ברוויס

by isabari, Wednesday, December 04, 2019, 16:31 (297 days ago)

בסריקת MRI נמצא כי "הודגם קרע אורכי בגיד הפרונאוס ברוויס, הקרע נמשך מגובה הפטישון הלטרלי עד לגבששושית הפרונלית של עצם העקב, כאשר הגיד הודגם מעובה, מלווה בכמות מתונה של עודף נוסזל במעטפת כמעט לכל אורכו, כביוטי לטנו-סינוביטיס משנית, לציין כי נצפתה אחיזה תקינה של הגיד אל בסיס עצם המסרק החמישית"
האם הממצאים דורשים התערבות כירורגית או רק פיזיותרפיה
האם אפשר להמשיך לקיים פעילות גופנית מתונה (הליכה מאומצת) או שכדאי לחדול מכל פעילות גופנית המאמצת את הגידים הבעייתיים
תודה למשיבים


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum