הורדת נפיחות ונוקשות של מפרקים בכף יד

by ערן רשף, Wednesday, September 04, 2019, 06:19 (172 days ago) @ אורן

אחרי כל שבר יש כמובן בצקת ונפיחות שהם חלק טבעי ממנגנון הריפוי של הגוף. למעט הפעלה אקטיבית של היד והאצבעות, שאתה עושה ממילא, בטיפולי פיזיותרפיה אפשר לעבוד מנואלית וסלקטיבית על הנעה נקודתית של המפרקים המוגבלים ולעזור להספיג את הנפיחותץ במקביל גם עבודה מנואלית על רקמות חיבור שנפרשות על כל הגפה העליונה שגם הושפעו מהשבר וגם יכולות ליצור מגבלה וכמובן על מנגנוני כאב ומנגנונים עצביים שגם יכולים לתרום לתחושת הכאב ותחושת ההגנה של הגוף מפני תנועה.

כמו כן, בטיפולי פיזיותרפיה תקבל תרגילים אקטיביים יותר ספציפיים להפעלה של האיזור הבעייתי.

במילים אחרות, אם אתה חש שאתה לא מתקדם לבד, גש לטיפול פיזיותרפיה ונסה לשנות את הגישה הטיפולית.
אשמח להיפגש עמך ולראות כיצד אוכל לעזור

המשך שבוע נפלא
ערן רשף


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum