שבר הומורוס

by ערן רשף, Saturday, May 04, 2019, 10:04 (295 days ago) @ מוטי

זוהי הגדרה רפואית לשבר שנמצא בצוואר עצם ההומרוס ממש מתחת לראש העצם (זהו המקום הנפוץ באמת לשברים בהומרוס). לא נהוג לשים גבס במקרים כאלו אלא באמת לשים מתלה מיוחד למשך 6 שבועות, שזה הזמן בו לוקח לעצם לפתח איחוי ראשוני שמאפשר תנועה. בזמן שאתה עם המתלה רצוי לא להזיז את הכתף כדי לאפשר איחוי. לאחר מכן צריך להתחיל פיזיותרפיה כדי לשפר טווחי תנועה, לחזק ולשפר את התפקוד.

ניתן לבצע מס׳ תרגילים פשוטים גם במהלך התקופה עם המתלה כדי לשמור על תנועה באיזורים תומכים אחרים ולחזק את השרירים שתומכים בשכמה אבל רצוי להראות את זה בטיפול ולא דרך המדיה.

ערן


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum