שבר הומורוס

by מוטי, Friday, May 03, 2019, 13:18 (512 days ago)

נפלתי מהאפניים - ובחן אצלי "שבר פרוקסימל הומורוס צוואר כירורגי"
קיבלתי הוראה רק לשים מתלה ולהגיע לביקורת

האמת אני מאד בלחץ - מה זמן החלמה נדרש , מה זה בדיוק השבר הזה
למה לא שמו גבס ואיך אמורה להיות החלמה רק עם מתלה ?

חשוב לי לחזור כמה שיותר מהר לעבודה וכואב לי בעיקר שיש כאילו רטט או רעידה בשריר

בתודה מראש


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum