ITB Syndrom- מישהו מכיר?

by ערן רשף, Friday, April 12, 2019, 07:51 (537 days ago) @ עדן

ה ITB הינו הפאשיה הלאלטרלית של הירך או במילים אחרות- קו המתח שנושא את התנועה הקינטית מהישבן אל הרגל. הכאבים בצד הברך יכולים לנבוע בשל עומס יתר על רקמה זו או כהקרנה ישירה מהישבן עצמו. אין ספק שהעמסה לא הדרגתית יכולה לגרום לרגישות באיזור זה (ואיזורים אחרים כמובן).
לפי מה שאני קורא, ניכר שצריך דווקא לשחרר, לעסות ולהוריד עומס משרירי הישבן ולבדוק את דפוס התנועה שלך כי יכול להיות שחלוקת העומס בזמן התנועה אינה מאוזנת. כשדפוס התנועה יהיה מבוקר יותר- מנקודה זו ניתן להתחיל לחזק כי אחרת את חוזרת לאותה תבנית.

כמובן שצריך לקחת בחשבון פציעות קודמות אם היו, שעות שינה, סימפטומים של רצפת אגן אם יש, תזונה ועוד.

אם תרצי, אשמח להיפגש ולבדוק כיצד ניתן לעוזר לך

חג שמח
ערן


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum