שבר מאמץ

by ערן רשף, Saturday, December 15, 2018, 16:57 (651 days ago) @ קובי

הי קובי

לא כתבת ממה הילד סובל בדיוק? כלומר איפה הכאבים שלו?
אם אתה מתכוון בקשת כף הרגל עצמה, צריך לבדוק כמה דברים נוספים חוץ מאיזור קשת כף הרגל. צריך לתת את הדעת על ניהול העומסים שהוא עובר, חלוקת העומס מאיזור האגן עד הרגל, טראומות ישנות (אם היו. נקעים בקרסול לדוגמא וכו׳), יציבות כללית ועוד.

אשמח להיפגש עמו בנוכחותך כמובן ונדון בנושא, נבדוק ונכין תכנית טיפול מסודרת.


ערן רשף


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum