קרע ברצועה צולבת

by שי, Saturday, October 27, 2018, 21:11 (704 days ago)

יש לי קרע ברצועה צולבת ACL כבר שנה. אני משחק כדורסל ואני מרגיש יציב. מדי פעם קצת כואבת לי הברך. עכשיו, אני בן 30 ואני מתלבט אם לעשות את הניתוח או לא. באיזב מצבים מחליטים לנתח או לא כי שמעתי כבר על מקרים שבהם לא מנתחים?


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum