שבר ראש ההומרוס

by שרה @, Tuesday, July 24, 2018, 22:38 (578 days ago)

שלום רב סליחה על המכתב הארוך, נפלתי ובלמתי את משקל גופי הרב עם היד הימנית, אני 5 חודש אחרי ומיגבלה משמעותית ביד, אי יכולת להרימה מעבר לגובה מותן
באבחון של סיטי חודש לאחר השבר: מודגם שבר מרוסק תת ראשי של ההומרוס המקורב באזור הצוואר הכירורגי,עם קיצור וחפיפה של חלקי השבר,קו השבר מערב את הזיז הגדול,קיימת הסטה קלה ודחיסה בין הפרגמנטים.סובלוקסציה אחורית קלה של ראש ההומרוס. 5 חודש אחרי תוצאת mri :באספקט העליון של ראש ההומרוס נראה מבנה בעל צורה גאוגרפית תת קורטיקלית בקוטר כ- 25 מ"מ מוקף
בבצקת לשד עצם ומתאים לאוטם - AVN.
שבר של הגבשושית הגדולה שהחלים עם יצירה של מדרגה בגובה של כ- 4 מ"מ בערך.לא נראים קרעים בגידי השרוול המסובב.
המסה השרירית של הסופרה ספינטוס שמורה יחסית.
האינפרה ספינטוס, הסבסקפולריס והביספס תקינים.
האקרומיון שטוח.
שינויים ארטרוטים במפרק האקרומיו-קלביקולרי.
ה - notch הספינוגלנואידי חופשי.
בגדוליניום נראית האדרה סביב ה- AVN.
האדרה של קופסית המפרק והאדרה ב- ACJ]
תודה רבה מראש על התיחסותך, מה עושים במקרה כזה, סובלת מכאבים וממיגבלה.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum