כאבים במפשעה ובגב התחתון

by ערן רשף, Wednesday, July 11, 2018, 00:51 (809 days ago) @ מיכאל

זה לא יהיה מקצועי לאבחן מה הבעיה דרך המדיה. הסיבה לכאב אחרי אימון כפי שתארת יכולה לנבוע מהעמסה יתרה מעבר לסרגל המאמץ שלך אבל כמובן יש דברים נוספים שצריך לבדוק. מקריאה ראשונית זה בהחלט נשמע כמו מעורבות של מכופפי הירך והישבן אך זה לא יהיה מקצועי מצדי לייעץ לך על דרך טיפול ללא בדיקה מסודרת. מה שכן, אם אתה חש הטבה כל כך משמעותית בהכוונת הפיזיותרפיסט שטיפל בך, אני מציע שתחזור אליו לייעוץ וטיפול אם הבעיה עדיין מציקה לך. מאידך, אם אתה לא חש התקדמות ומרגיש שמשהו חסר, כמובן שאשמח להיפגש איתך ולנסות לעזור.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum