כאב עמום בכתף

by ערן רשף, Wednesday, July 11, 2018, 00:43 (809 days ago) @ עומר

בעיות מבניות בצוואר לא בהכרח צריכות לגרום לבעיה (יש יוצאי דופן כמובן בהתאם לבעיות עצמן) וטיפול צווארי יכול בהחלט להשפיע לטובה על הרגישות לאורך הגפה העליונה אך זה לא בהכרח אומר שהבעיה צווארית.

לדעתי צריך לבדוק את את כל המערך שתומך בתנועת הכתף שלך בדגש על מייצבי השכמות, כמובן לבדוק האם יש מעורבות של צוואר.

כמו כן צריך לבדוק את סרגל המאמצים שלך באימונים בהתאם למנוחה בין אימון לאימון ועוד.

או שפשוט הכאב הוא משהו רגעי שגם יכול לחלוף תוך יום או יומיים.

זה לא יהיה מקצועי או אתי מצדי לאבחן מה הבעיה על סמך מעט מידע. אשמח להיפגש איתך ולבדוק את כל אשר ציינתי ועוד על מנת להבין מה מקור הבעיה אם הכאב לא חולף וממשיך להציק לך.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum