איך ניתן לפתור את כאבי הברכיים?

by ערן רשף, Monday, July 09, 2018, 21:41 (595 days ago) @ AliKabilio

מדרסים הם לא פתרון אלא רק עוד עזר. כאבים בריצה יכולים
לנבןע ממגוון רחב של בעיות. מסרגל מאמצים לא מסודר, טכניקת
ריצה חדשה שלא הורגלת אליה, חוסר מנוחה או שעות שינה ועוד.
כל אלו יכולים ליצור עומס יתר ברקמות מסוימות, נקודות טריגר ושאר
בעיות. היסטוריה של טראומות קודמות בהחלט יכולה להשפיע

אם תרצה לבדוק ת הנושא במסודר. אשמח להיפגש איתך, לשמוע
את כל המבוא להופעת הכאב, לבצע בדיקה פיסיקלית ולבדוק
כיצד ניתן לעזור לך .


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum