מכשיר כושר להגדלת טווח תנועה קרסול

by ערן רשף, Thursday, July 05, 2018, 21:12 (814 days ago) @ משה

אם יש עדיין מגבלה בטווח התנועה, הייתי מציע להיפגש איתך, לשמוע את כל הסיפור, תהליך השיקום שעברת, בעיות שהתגלו וכו׳ ולבדוק מה הסיבה למגבלה לפני שאני ממליץ לך על צורת טיפול (כולל מכשירים).

אין מכשיר קסם שמשפר טווחים


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum