מכשיר כושר להגדלת טווח תנועה קרסול

by משה, Thursday, July 05, 2018, 20:58 (599 days ago)

שלום רב,

עברתי לפני 7 שנים שבר טרמלאולרי בקרסול שחובר בניתוח עם פלטות. יש לי בבית מתקן סקוואט (לחיצת רגלים) שתופס המון מקום, תהיתי אם לשם הגדלת טווח התנועה יהיה עדיף להשתמש באליפטיקל במקרה כזה ?


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum