יציבה נכונה וקושי נשימה

by ערן רשף, Thursday, June 14, 2018, 12:08 (839 days ago) @ בר

קיבולת הריאות שלך לא משתנה בין אם אתה נושם דרך האף או הפה.
אני לא יודע אם היציבה היא זו שגרמה לתחושה ממנה אתה סובל אך אין ספק שדפוס תנועה לא נכון, סטרס, מתח , נטייה לכווץ שרירים באופן סטטי כל הזמן בהחלט יכול להשפיע על דפוס הנשימה שלך (נשימה חזית, אפיקלית, סרעפתית...) ולפיכך ליצור עומסים באיזורים שונים.

אם זה מציק לך, ניתן להיפגש ולבדוק מה הסיבה המרכזית לכך ולהשפיע עליה בטיפול.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum