כאבים בכתף שמאל

by ערן רשף, Monday, June 11, 2018, 13:54 (622 days ago) @ אייל

MRI רק מראה את הנזק לרקמות (וזה אכן נראה כמו פגיעה ברקמות לאחר פריקת כתף) אך לא את המצב התפקודי שלך. אני מכיר מטופלים רבים עם ממצאים זהים שחזרו לפעילות מלאה ספורטיבית וגם ברמה מקצועית ללא ניתוח אך כל מקרה לגופו כמובן.

אשמח להיפגש איתך ולבדוק אם ניתן לעזור לך להשתקם גם בצורה שמרנית.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum