צוואר תקוע

by ערן רשף, Wednesday, June 06, 2018, 20:57 (843 days ago) @ יפתח

לא !. ״קליקים״ לא ״משחררים״ צוואר. בדיקה מסודרת אצל פיזיותרפיסט למה נתפס לך הצוואר מלכתחילה והתייחסות וטיפול לאותו ״למה״ זה מה שמשחרר צוואר ומונע שלא ייתפס מלכתחילה.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum