צוואר תקוע

by יפתח, Wednesday, June 06, 2018, 08:35 (843 days ago)

הי ערן

נתפס לי הצוואר לפני 4 ימים וזה לא משתחרר. יש איזה קליק שאפשר לעשות כדי לשחרר את זה?


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum