טיפול באלקטרודות בזמן הריון

by ערן רשף, Sunday, May 06, 2018, 21:13 (878 days ago) @ רונית

למיטב ידיעתי, רצוי שלא לבצע טיפולי אלקטרותראפיה בשליש הראשון אבל יש פיזיותרפיסטים שיחלקו עלי. ברמת העקרון זה לא מהווה קונטרה אינדיקציה בשלישים 2,3 ויש נשים שמשתמשות בtens אפילו להקלה בזמן צירים. מצד שני אני לא חושב שיש לאלקטרותראפיה כזה ערך מוסף ניכר שזה חייב להיכלל בטיפול. ישנם הרבה דברים שניתן לעשות מלבד אלקטרו.


בכל מקרה. אני ממליץ בחום שתשוחחי ותתייעצי עם הרופא המטפל שלך כי אני לא מכיר את כל ההיסטוריה הרפואית שלך או אם יש התוויות נגד אחרות במקרה הספציפי שלך.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum