חולשה באגן ובירכיים

by ערן רשף, Sunday, May 06, 2018, 08:43 (874 days ago) @ רוני

אם אני מבין נכון, ביקשו ממך פשוט להצמיד את החלק הדורך של כפות רגליים אחת לשניה. אמנם רוב המאמץ מופק בשרירים המגיעים מהשוק, אבל גם שרירי הישבן (חלקם) מתאמצים לייצר רוטציה חיצונית בירך בכדי לסייע לתנועה. אם אכן האיזור חלש וכרגע גורם לך לכאבים אז בהחלט אפשר להיפגש, לבדוק מה הסיבה לחולשה הזו ולטפל בכך.

מה המשמעות של זה? תיאורטית אין לזה שום משמעות כל עוד אנחנו לא יודעים מה הקונטקסט בחיים שלך שהבעיה מפריעה לו. או במילים אחרות, איפה עוד הכאבים והחולשה הזו באים לידי ביטוי? ריצה/ הליכה/ עליית מדרגות וכו׳, האם בכלל יש מגבלה כלשהי ביומיום? אלו שאלות שרצוי לשבת בצורה מסודרת ולענות עליהם ומתוכם לגזור אסטרטגיה של איך מטפלים בכך בפיזיותרפיה.

שבוע טוב
ערן


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum