כאבים בשתי הברכיים בעיקר במנוחה

by ערן רשף, Wednesday, April 11, 2018, 12:47 (683 days ago) @ טל

DISH הוא ממצא הדמייתי שמאוד נפוץ בפיקה ולא בהכרח גורם לסימפטומים. מדובר בשינויים ניווניים.
כאבים בפיקה יכולים לנבוע מסיבות רבות. צריך לבדוק כח ויציבות מכיוון האגן שמשפיע בתורו על העומסים שעוברת הברך, גב, כח/ חולשה בשרירי ירך אחורית או קוואד. כל זה כמובן צריך להצליב עם רמת הפעילות שלך, היסטוריה רפואית, טראומות שאולי עברת בעבר ועוד.

כלומר, צריך לשבת ולשוחח איתך בצורה מסודרת על כל הנאמר, לבדוק את מנגנון התנועה שלך ועפ״י הממצאים אוכל לומר לך מה הדרך הטובה ביותר לטפל בכך. בין אם מדובר בחיזוק שרירים, לימוד דפוס תנועה נכון, דיקור יבש, טכניקות מנואליות שונות, הדרכה על מיתון פעילות גופנית וכו׳.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum