פרונציה והשטחה של הקשת האורכית בכפות הרגליים

by ערן רשף, Tuesday, April 10, 2018, 14:08 (900 days ago) @ ורד

אני אישית לא חושב שרק קריסה בכף הרגל או סקוליוזיס הם בהכרח סיבה מספקת לכאבים. לפיכך אני לא חושב שרק שינוי בהנעלה ישנה את כל כל התמונה. במיוחד כי את גם טוענת שאין עדות לקריסה בעמידה יחפה.

בהחלט יכול להיות שמבנה כף הרגל או העקמת תורמים למצב אך לא בהכרח בצורה בלעדית.

לדעתי רצוי לבדוק את מצבו בצורה מסודרת אצל פיזיותרפיסט- כח, דפוס תנועה, יציבות, לשאול מתי עוד מופיעים הכאבים, האם גבה מהר מאוד בשנה האחרונה, אילו עוד פעילויות ספורט הוא מבצע, היסטוריה רפואית וכו׳ ועפ״י כל הממצאים לנסח אבחנה ולהתחיל לטפל בבעיה. יכול להיות שגם מדרסים יעזרו

אשמח להיפגש עם בנך ולבדוק את הנושא לאשורו


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum