מפשעה אדקטורס וגב תחתון

by ערן רשף, Monday, April 02, 2018, 13:51 (908 days ago) @ ברק

מן הסתם לא יהיה אחראי מצדי לאבחן מצב לפני שבדקתי אבל רצוי בהחלט שתיפגש עם פיזיותרפיסט בהקדם האפשרי. אני מניח שהרופא בסוף החודש ישלח אותך לביצוע בדיקות שינסו להפריך/ לאושש בקע מפשעתי או נזק אחר בהתאם, אך בינתיים בהחלט רצוי שתראה פיזיותרפיסט בכדי לבדוק מה מקור הבעיה ולהתחיל טיפול עפ״י הממצאים אם אין מניעה.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum