קרע בשריר רקטוס אבדומיניס

by ערן רשף, Friday, February 16, 2018, 09:45 (953 days ago) @ ספורטאי

א. אני פיזיותרפיסט, לא רופא.
ב. אם אכן מדובר בקרע בשריר, כדאי להיוועץ עם אורטופד וכדאי שתעשה גם בדיקת אולטראסאונד לבדוק אם אכן מדובר בקרע ואם כן צריך לראות באיזה היקף.
ג. חזרה לספורט תלויה בהרבה מאוד משתנים, בין היתר חומרת הקרע ורקמות נסופות שהיו (אם היו) מעורבות


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum