כאבים בברך שמאל בעיקר בעלייה במדרגות, כיפוף חזק, קפיצות

by ערן רשף, Sunday, January 28, 2018, 09:46 (756 days ago) @ מיכאל

קשה לתת לך תשובה חד משמעית בנושא. ברמת העקרון, קרע מזערי במיוחד בקרן האחורית של המניסקוס המדיאלי, לא חייב בהכרח להפיק כאבים או לעורר חוסר יציבות. מצד שני התלונות של "ברך נתקעת" די מתיישב עם הנחת יסוד של קרע במניסקוס. צריך לשבת, לשוחח ולשמוע את כל התמונה כולל פציעות קודמות אם היו ומה מטרות הטיפול הסופיות.

בהתאם לממצאים השוליים למדי בבדיקת ההדמיה שלך, הייתי מציע לך להתחיל תהליך של טיפול ובקרה בפיזיותרפיה לפני שאתה בכלל שוקל ניתוח. ניתוח מבצעים כשיש לפחות ממצאים משמעותיים בבדיקת ההדמיה (אחרת אין מה לנתח בדיוק. לא "מנתחים" כאב או חוסר יציבות).

אני מדבר על טיפולים מנואליים, תרגילי ייצוב הברך, ניתוח דפוס התנועה שלך ועבודה לפי תכנית מסודרת (לא סתם תרגילי סקוואט, מכרעים או תרגילי חדר כושר סטנדרטיי).

בהצלחה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum