כאבים בברך וביירך

by אורי @, Tuesday, November 21, 2017, 08:28 (788 days ago)

שלום ואשמח לעזרה

לפני שבועיים יצאתי לצעידה מהירה במשך שעתיים
אחריה כל פעם שאני עושה מאמץ נתפס לי שריר הירך ובאותה רגל גם כואבת הברך

לאחר מנוחה של יום יומיים זה עובר אך כל פעם שאני עושה פעילות גופנית זה חוזר

אשמח לחוות דעת
תודה רבה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum