נקע

by ערן רשף, Monday, March 16, 2009, 03:10 (4034 days ago) @ יוני

שלום יוני

בד\"כ בשלבים הראשונים רצוי לנקוט בתהליך שנקרא RICE- rest, ice, compression, elevation או מנוחה, קרח, תחבושת לחץ והרמת הגפה לניקוז שטף הדם, בד\"כ ל48-72 שעות ראשונות. אח\"כ רצוי להתחיל תנועות מבוקרות של הקרסול, תרגילי יציבות וטיפול פיזיותרפיה.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum