סקוליוזיס

by ערן רשף, Saturday, July 15, 2017, 07:41 (1293 days ago) @ מוטי

השאלות שלך טובות מאוד וחשובות אך כלליות מדי. ישנם כמה סוגים של סקוליוזיס. יש סקוליוזיס עם קונבקס לצד אחד או לצד האחר, ישנם סוגים שמשלבים גם קייפוזיס טורקאלי או לא, לורדוזיס מותני או לא.
יש סקוליוזיס מבני (כפי שאתה מתאר שמקורו בבעיה גרמית) יש סקוליוזיס תפקודי בו מדובר רק בחוסר איזון שרירים. האם המתאמן הוא בגיל העשרה או בגיל מבוגר

כל מצב מצריך התייחסות שונה ועפ״י הממצאים בבדיקה ובאבחנה הרפואית (אם קיימת אחת). זה לא יהיה אחראי מצדי לתת לך הנחיות כלליות ל״סקוליוזיס״ .

אני בטוח שאתה מביו


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum