שאלה לגבי פלטפוס וקריסת כף הרגל

by ערן רשף, Sunday, October 23, 2016, 16:23 (1558 days ago) @ נבו

כשרצועה עוברת מתיחה מעבר ליכולותיה, היא לא חוזרת לאורך או רמת המתיחות הקודמת שלה. יחד עם זאת על מנת לייצב תנועה כזו או אחרת, צריך לבדוק את כל המשתנים המשפיעים עליה- כח שרירי ישבן, שרירי ליבה, קיצור באיזורים מסויימים, שחרור מתיחות רקמות חיבור... אם כל המשתנים יאוזנו- ההשפעה של הטראומה על הקרסול תהיה זניחה יותר משמעותית.

תמיד אפשר לשים מדרסים תומכים אם זה לא יעזור (או במקביל)


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum