שאלה לגבי פלטפוס וקריסת כף הרגל

by נבו @, Sunday, October 23, 2016, 12:30 (1435 days ago) @ ערן רשף

הבנתי.ויש דרך לבדוק באופן ודאי האם באמת המקרה הספציפי הזה גרם להחמרת הקריסה? ואם כן איך אפשר לנסות להחזיר את צורת כף הרגל למה שהייתה..? לא נראה לי הגיוני שפגיעה אחת כזאת תשנה את ההמנח של הרגל לתמיד.. או שאני טועה. וזה בעיקר מה שמדאיג ומתסכל אותי, העובדה שבשטות אחת במשחק כדורגל, דפקתי לעצמי את הרגל בצורה שקשה להחזיר ( גם אם הכאבים עצמם נעלמו) ושגרעתי את תוצאות הניתוח שעשיתי.
דבר נוסף, אני לא יודע אם זה משנה אבל רק בשביל הציון, היציבות שלי וכוח הרגל באופן כללי לא השתנו..

שוב תודה!


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum