לאחר mri ברך

by ערן רשף, Wednesday, September 21, 2016, 14:00 (1220 days ago) @ אוהד

בורג החיבור שמייצב את החלק העליון של השתל לעצם הירך. הבורג עשוי בדרכ מחומר אורגני שמתפרק בגוף לאחר מס׳ שנים אך לפעמים האחיזה לא מספיק טובה והוא מתחיל לבצבץ החוצה. בדרכ ניתן לחוש כמו בליטה קטנה באיזור הצלקת החיצונית העליונה. אם עברו כבר מס׳ שנים, רוב הסיכויים שהשתל כבר יציב ובפעולה כירורגית פשוטה מוציאים את הבורג.

מצד שני אני לא יודע איפה הכאבים שלך או מה המנגנון שגורם להם כך שלא אוכל לומר בוודאות שזו הסיבה לכאב. אם אתה רוצה, נוכל לתאם פגישה ונבדוק את העניין יסודית


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum