לאחר mri ברך

by אוהד @, Sunday, September 18, 2016, 22:05 (1470 days ago)

לאחרונה עברתי בדיקת mri לאחר כאבים בברך. לפני מספר שנים עברתי שחזור רצועה צולבת של הברך. בפענוח נכתב שלא הודגם קרע חוזר ב ACL. בנוסף רשום "בורג חיבור יצא חלקי מהמקום מאזור האחיזה בתעלה הפמורלית.".
בחיפוש ברשת לא מצאתי משהו רלוונטי, אשמח לדעת מה המשמעות של זה.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum