נקע

by יוני, Sunday, March 15, 2009, 23:01 (4034 days ago)

שלום ערן

אני בן 16 משחק כדורסל. שלשום נקעתי את הקרסול במשחק. הבליטה בקצה הרגל התנפחה לי והיו סימנים כחולים סביב כף הרגל. מה לעשות??? הסימנים עדיין שם וכואב לי לדרוך על הרגל.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum